Julkaisut

  • ’Uskonnollinen liberalismi ja työväenliike 1900-luvun ensivuosien Helsingissä.’ Antti Harmainen & Mikko Kemppainen (toim.), Henkinen työväki. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2022. Väki Voimakas 35.
  • ’Sosiaalidemokraattinen työväenliike ja moderni länsimainen esoteria 1900-luvun alun Suomessa.’ Yhteisartikkeli Antti Harmaisen ja Mikko Kemppaisen kanssa. Antti Harmainen & Mikko Kemppainen (toim.), Henkinen työväki. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2022. Väki Voimakas 35.
  • ’1900-luvun alun luokkatietoinen esoteria Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen.’ Yhteisartikkeli Antti Harmaisen ja Mikko Kemppaisen kanssa. Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen (toim.), Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880-1930. Teos 2021.
  • ’Psyykkinen tutkimus ja parapsykologia.’ Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.), Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino 2020.
  • ’At the borders of knowledge.’ Review of Egil Asprem’s The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse 1900–1939 (Brill 2014). Approaching Religion Vol 8 No 1 (2018). (https://journal.fi/ar/article/view/69681)
  • ’Katsaus suomalaisen rajatiedon historiaan.’ Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski (toim.), Mielen rajoilla. Arjen kummat kokemukset. SKS 2017.
  • ’Kummien kokemusten tulkinta.’ Yhteisartikkeli Kaarina Kosken kanssa. Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski (toim.), Mielen rajoilla. Arjen kummat kokemukset. SKS 2017.
  • ’Vainotun totuuden esitaistelija. Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun alun Suomessa.’ Historiallinen Aikakauskirja 2/2017.
  • Jaakko Jalmari Jalo-Kivi. Spiritualismin esitaistelijan asema 1900-luvun alun Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Historian tutkinto-ohjelma. Tampereen yliopisto, 2016. (https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98627)