Kuka oli Ville Musta?

Nina Kokkisen tuore väitöskirja Totuudenetsijät: vuosisadanvaihteen okkulttuuri ja moderni henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa ( Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita. Turun yliopisto 2019) on huomattava tapaus suomalaisen esoterian tutkimuksessa. Teos avaa näihin ns. Suomen taiteen kultakauden toimijoihin uuden näkökulman tulkitsemalla heidän teoksiaan 1900-luvun taitteen yleiseurooppalaisen ’okkulttuurin’ kautta. … Jatka lukemista Kuka oli Ville Musta?